Sandelldagen 2008

Sandelldagen firas varje år i Fröderyds kyrka på Kristi förklarings dag som i år 2008 inföll den 6 juli. Viibra-kören medverkade i musikandakten under ledning av Hans Linden. Per Olof Carvell ledde gudstjänst och predikan. Sten-Uno Arthursson berättade om historiken kring Sandelldagen. På orgel medverkade Fancesca Åström.

Vid musikandakten spelades några körstycken in på enklaste sätt utan anspråk på att vara av högsta kvalitet. Om datorn är utrustad för att spela upp musik i MP3-format går det att lyssna på dessa direkt. Klicka på länken för att spela upp musikfilen

Locus iste (Anton Bruckner)

Jusus kär (Lina Sandell/Hans Linden)

Herre samla oss (Lina Sandell/Hans Linden)

En liten stund med Jesus (O Ahnfeldt/Lina Sandell/Hans Linden)

Blott en dag (Lina Sandell/Hans Linden)